הגשת בקשה
לוועדת התרומות של קרן ינאי

על מנת להגיש בקשה לוועדת התרומות,
אנא מלאו את טופס זה:

לאחר שליחת הטופס תקבלו מייל לדואר האלקטרוני שמילאתם בטופס ובו הודעה על קבלת פנייתכם ומספר הפנייה, שאותם יש לשמור לבירורים עתידיים.

שימו לב:
כדי שבקשתכם תטופל, יש למלא את כל השדות הנדרשים בטופס. יש להשתמש באותיות בעברית וסימני פיסוק בסיסיים, ללא עיצוב וללא סימנים (כגון: נקודותיים, מרכאות, סוגריים, מקפים).  *שדה חובה

אנא מלאו פרטים אלו על פי הדו"חות הכספיים האחרונים שהוגשו לרשם העמותות:

*תתאפשר תרומה אחת בלבד בשנה מהקבוצה
שימו לב: הכוונה היא לפעילות הספציפית עבורה מבוקשת התרומה ולא לכלל פעילות הארגון
סגור נגישות